دیوار محوطه بتنی پیش ساخته | شرکت عمران واژه

قطعات بتنی پیش ساخته بیش از صد سال است که در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد که از جمله این قطعات دیوارهای محوطه هستند

امروزه به علت زمان ساخت دیوارهای درجا ، کیفیت ، زیبایی ، پرت مصالح و هزینه، استفاده از دیوارهای محوطه پیش ساخته بتنی افزایش یافته است.

در ضمن به مزایای دیگر دیوار بتنی پیش ساخته مثل پایداری،کیفیت ساخت و صرفه جویی در زمان اجرا هم باید توجه ویژه ای نمود.

دیوارهای محوطه بتنی پیش ساخته بسته به نوع کاربری ای که دارند با ارتفاع 1 تا 5 متر و عرض 1.5 تا 3 متر قابل تولید میباشند.همچنین بسته به کارخانه های تولیدکننده در مدل ، چیدمان و طرح های مختلف تولید میشوند.این مجموعه با ظرفیت و توان تولید بالا، آماده خدمات رسانی میباشد.

دیوار محوطه پیش ساخته بتنی
دیور محوطه دیوار پیش ساخته بتنی
دیور محوطه دیوار پیش ساخته بتنی
دیور محوطه دیوار پیش ساخته بتنی
دیور محوطه دیوار پیش ساخته بتنی
دیوار محوطه پیش ساخته بتنی