عمران واژه | خط تولید چند منظوره آسفالت سرد،بیس میکس، بتن غلطکی

دستگاه چند منظوره برای تولید :

-آسفالت سرد

– بیس میکس راهسازی و راه آهن

-بتن غلطکی

-بتن تر و خشک

🔗 مشاهده بروشور دستگاه