ایستگاه مرکزی بتن آماده – بچینگ پلانت بتن “شرکت عمران واژه
خط تولید بتن جهت تولید بتن با ظرفیت و کیفیت اختلاط بالا ساخته،نصب و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد .
شرکت‌ها و نهاد های مختلف با توجه به مشخصات پروژه ای که در دست دارند نسبت به تهیه بچینگ اقدام مینمایند.
آیتم هایی که میبایست در خرید بچینگ پلانت بتن در نظر گرفت :
– ظرفیت بتن تولیدی دستگاه در روز و در ساعت
– تولید بتن تر یا نیمه تر یا خشک
– ثابت یا سیار بودن بچینگ پلانت
– دستی یا اتوماتیک بودن دستگاه
– مصرف برق
– مقدار فضا گیری
– نحوه پر کردن مصالح
و چندین آیتم دیگر

ظرفیت تولید بتن ۲۰ الی ۲۰۰ مترمکعب در ساعت بصورت تر یا خشک می‌تواند باشد.

بچینگ پلانت ثابت ایستگاه مرکزی بتن
بچینگ پلانت بتن ثابت بتن تر و خشک
بچینگ پلانت ثابت ایستگاه مرکزی بتن
بچینگ پلانت بتن
بچینگ پلانت ثابت ایستگاه مرکزی بتن