اُواکو اولین در ایران

قطعات بتنی پیش ساخته پیش تنیده| شرکت عمران واژه تبریز

سقف بتنی پیش تنیده پیش ساخته هالوکور سقف بتنی پیش تنیده پیش ساخته دابل تی – تیرچه بتنی پیش ساخته پیش تنیده آماده – تیر برق بتنی آماده

سنگ مصنوعی – جدول نیوجرسی اداره راه و راه بند – تیرچه بتنی آماده – دیوار محوطه بتنی پیش ساخته

دیوار حائل بتنی( لاک بلاک )باکس بتنی آماده – سوله بتنی پیش ساخته پیش تنیده – جدول

بلوک – کف پوش – فونداسیون بتنی پیش ساخته – بتن پیش تنیده

هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده - دیوار محوطه - بچینگ موبایل - بچینگ پرتابل

hollowcore slabs

هالوکور از پیش تنیده

اطلاعات بیشتر …

هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده - دیوار محوطه - بچینگ موبایل - بچینگ پرتابل

Precast Walls

دیوار محوطه پیش ساخته

اطلاعات بیشتر …

هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده - دیوار محوطه - بچینگ موبایل - بچینگ پرتابل

JERSEY BARRIERS

بلوک نیوجرسی

اطلاعات بیشتر …

هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده - دیوار محوطه - بچینگ موبایل - بچینگ پرتابل

LOCK BLOCKS

دیوار لاک بلاک

اطلاعات بیشتر …

هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده - دیوار محوطه - بچینگ موبایل - بچینگ پرتابل

concrete box culvert

باکس بتنی

اطلاعات بیشتر …

هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده - دیوار محوطه - بچینگ موبایل - بچینگ پرتابل

Double tee slab

سقف دابل تی

اطلاعات بیشتر … 

عمران واژه |متخصص در ساخت ماشین آلات و تجهیزات عمرانی اعم از بتن ، آسفالت و معادن

این گروه مهندسی افتخار دارد تا قسمتی از تولید و ساخت ماشین آلات عمرانی و معدنی کشور عزیزمان ایران و کشورهای دیگر را انجام میدهد.

بچینگ پلانت بتن ثابتبچینگ پلانت بتن پرتابلبچینگ پلانت بتن سیار//کارخانه آسفالت ثابت و سیار بصورت گرم و سرد

بچینگ پلانت بتن غلطکی و بیس میکس و آسفالت سرد RCC//تاسیسات شن و ماسه سیار و ثابت انواع سنگ شکن:

فکی، کوبیت و هیدروکن//خط تولید قطعات بتنی پرسی ( بلوک زن- جدول زن – کف پوش زن)

خط تولید سقف هالوکور پیش تنیده//خط تولید تیرچه بتنی پیش تنیده

خط تولید سقف دابل تی پیش تنیده

هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده - دیوار محوطه - بچینگ موبایل - بچینگ پرتابل

بچینگ پلانت ثابت

اطلاعات بیشتر …

هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده - دیوار محوطه - بچینگ موبایل - بچینگ پرتابل

بچینگ پلانت پرتابل

اطلاعات بیشتر … 

هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده - دیوار محوطه - بچینگ موبایل - بچینگ پرتابل

بچینگ پلانت موبایل

اطلاعات بیشتر …

هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده - دیوار محوطه - بچینگ موبایل - بچینگ پرتابل

سنگ شکن سیار

اطلاعات بیشتر …

هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده - دیوار محوطه - بچینگ موبایل - بچینگ پرتابل

کارخانه آسفالت سیار

اطلاعات بیشتر … 

هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده - دیوار محوطه - بچینگ موبایل - بچینگ پرتابل

دستگاه تولید قطعات بتنی پرسی

اطلاعات بیشتر …

هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده - دیوار محوطه - بچینگ موبایل - بچینگ پرتابل

خط تولید چند منظوره آسفالت سرد،بیس میکس، بتن غلطکی(RCC)

اطلاعات بیشتر …

فونداسیون بتنی پیش ساخته – بتن پیش تنیده-هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده - دیوار محوطه - بچینگ موبایل - بچینگ پرتابل

میکسر بتن توین شفت

اطلاعات بیشتر …

هالوکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده - دیوار محوطه - بچینگ موبایل - بچینگ پرتابل - قطعات بتنی پیش ساخته

MAX-truder /slipformer

اسلیپ فرمر / مکسترودر

اطلاعات بیشتر …

استانداردهای لازم در تولید

مجموعه عمران واژه با استفاده از نیروهای مجرب و کارشناس خود در تلاش است تا ساخت و تولید ماشین آلات و قطعات بتنی خود را با آخرین تکنولوژی روز دنیا و مطابق با استاندارد های داخلی و خارجی انجام دهد.

آخرین اخبار

دیوار محوطه پتروشیمی سقف بتنی پیش ساخته وطن شیر سقف بتنی پیش ساخته کارخانه آجر شبستر
اجرای دیوار محوطه پیش ساخته پتروشیمی تبریز

متراژ 3 کیلومتر

اجرای سقف بتنی پیش ساخته پیش تنیده

شرکت وطن شیر تبریز – متراژ 1500 مترمربع

اجرای سقف بتنی پیش ساخته پیش تنیده

کارخانه تمام اتوماتیک آجر شبستر – متراژ 2000 مترمربع

شروع پروژه ساخت و نصب بچینگ بتن پرتابل شرکت امیران تجارت سهند‎‎ حضور شرکت عمران واژه در نمایشگاه نواوری و فناوری رینوتکس حضور وزیر محترم در غرفه شرکت عمران واژه
پروژه ساخت و نصب بچینگ بتن پرتابل

شرکت امیران تجارت سهند

حضور شرکت عمران واژه در نمایشگاه نوآوری و فناوری

رینوتکس ( ربع رشیدی)

حضور وزیر محترم کشور در غرفه شرکت عمران واژه

در نمایشگاه رینوتکس ( ربع رشیدی )