آیا شما یک پروژه دارید که نیاز به ماشین آلات و قطعات بتنی آماده دارید؟

اواکو اولین در ایران

متخصص در ساخت ماشین آلات و تجهیزات عمرانی اعم از بتن ، آسفالت و معادن

بتن تر – بتن خشک – بتن غلطکی – آسفالت گرم – آسفالت سرد – هالوکور – تیرچه بتنی پیش تنیده – تیر برق – نیوجرسی – دیوار محوطه دیوار حائل – سوله بتنی – سوله فلزی – جدول – بلوک – کف پوش

هالوکور

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

Halokor

هالوکور از پیش تنیده

دیوار محوطه

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

WALL

نیوجرسی

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

NEW JERSI

دیوار حائل

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

LOK BLOCK

هالوکور از پیش تنیده پس کشیده

باکس بتنی

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

BOX

تیر برق

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

ELECTRIC POST

پروژه‌های اخیر در دست اقدام

این گروه مهندسی افتخار دارد تا قسمتی از تولید قطعات بتنی پیش ساخته و ساخت ماشین آلات عمرانی و معدنی کشور عزیزمان ایران و کشورهای دیگر را انجام میدهد.

پروژه هالوکور سیرجان

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

پروژه هالوکور بروجن

پروژه هالوکور بروجن

پروژه نیوجرسی ماکو

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

پروژه نیوجرسی ماکو

پروژه نیوجرسی ماکو

پروژه دیوار محوطه

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

پروژه دیوار محوطه مهاباد

پروژه تیر برق مهاباد

پروژه دیوار محوطه شهرک مصالح تبریز

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

پروژه دیوار محوطه شهرک مصالح تبریز

پروژه دیوار محوطه شهرک مصالح تبریز

دیوار محوطه خود ایستا

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

دیوار محوطه

عمران واژه

ساخت فونداسیون کارخانه قطعات بتنی منطقه آزاد ماکو

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

ساخت فونداسیون کارخانه قطعات بتنی منطقه آزاد ماکو

ساخت فونداسیون کارخانه قطعات بتنی منطقه آزاد ماکو

پروژه قطار سریع السیر قم به اصفهان

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

پروژه قطار سریع السیر قم به اصفهان

پروژه قطار سریع السیر قم به اصفهان

پروژه سقف هالوکور شهرک کیف و کفش سالاری

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

پروژه سقف هالوکور شهرک کیف و کفش سالاری

پروژه سقف هالوکور شهرک کیف و کفش سالاری

پروژه دیوار محوطه تبریز پاک

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

پروژه دیوار محوطه تبریز پاک

پروژه دیوار محوطه تبریز پاک

استانداردهای لازم در تولید

این مجموعه با استفاده از نیروهای مجرب و کارشناس خود در تلاش است تا ساخت و تولید ماشین آلات و قطعات بتنی خود را با آخرین تکنولوژی روز دنیا و مطابق با استاندارد های داخلی و خارجی انجام دهد.

آخرین اخبار

هالکور - نیو جرسی – دیوار محوطه - لاک بلاک - دیوار حائل – تیر برق - باکس بتنی - سقف بتنی آماده - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالکور - نیو جرسی – دیوار محوطه - لاک بلاک - دیوار حائل – تیر برق - باکس بتنی - سقف بتنی آماده - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالکور - نیو جرسی – دیوار محوطه - لاک بلاک - دیوار حائل – تیر برق - باکس بتنی - سقف بتنی آماده - بتن پیش ساخته پیش تنیده
پروژه منطقه آزاد ماکو قرارداد پروژه سیرجان قرارداد پروژه چابهار
هالکور - نیو جرسی – دیوار محوطه - لاک بلاک - دیوار حائل – تیر برق - باکس بتنی - سقف بتنی آماده - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالکور - نیو جرسی – دیوار محوطه - لاک بلاک - دیوار حائل – تیر برق - باکس بتنی - سقف بتنی آماده - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالکور - نیو جرسی – دیوار محوطه - لاک بلاک - دیوار حائل – تیر برق - باکس بتنی - سقف بتنی آماده - بتن پیش ساخته پیش تنیده
نصب دیوار محوطه شهرک مصالح تبریز ساخت فونداسیون کارخانه قطعات بتنی اجرای دیوار محوطه
پروژه سقف هالوکور شهرک کیف و کفش سالاری پروژه قطار سریع السیر قم به اصفهان پروژه دیوار محوطه تبریز پاک
پروژه سقف هالوکور شهرک کیف و کفش سالاری پروژه قطار سریع السیر قم به اصفهان پروژه دیوار محوطه تبریز پاک

همکاران تجاری

ما افتخار داریم تا در انجام پروژه های خود با شرکتها و مجموعه های بزرگ مشارکت و همکاری نماییم .