آیا شما یک پروژه دارید که نیاز به ماشین آلات و قطعات بتنی آماده دارید؟

اواکو اولین در ایران

متخصص در ساخت ماشین آلات و تجهیزات عمرانی اعم از بتن ، آسفالت و معادن

بتن تر – بتن خشک – بتن غلطکی – آسفالت گرم – آسفالت سرد – هالوکور – تیرچه بتنی پیش تنیده – تیر برق – نیوجرسی – دیوار محوطه دیوار حائل – سوله بتنی – سوله فلزی – جدول – بلوک – کف پوش

هالوکور

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

Halokor

هالوکور از پیش تنیده

دیوار محوطه

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

WALL

Your Content Goes Here

نیوجرسی

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

NEW JERSI

دیوار حائل

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

LOK BLOCK

هالوکور از پیش تنیده پس کشیده

باکس بتنی

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

BOX

تیر برق

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

ELECTRIC POST

پروژه‌های اخیر در دست اقدام

این گروه مهندسی افتخار دارد تا قسمتی از تولید قطعات بتنی پیش ساخته و ساخت ماشین آلات عمرانی و معدنی کشور عزیزمان ایران و کشورهای دیگر را انجام میدهد.

پروژه هالوکور سیرجان

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

پروژه هالوکور بروجن

پروژه هالوکور بروجن

پروژه نیوجرسی ماکو

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

پروژه نیوجرسی ماکو

پروژه نیوجرسی ماکو

پروژه دیوار محوطه مهاباد

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

پروژه دیوار محوطه مهاباد

پروژه تیر برق مهاباد

پروژه دیوار محوطه شهرک مصالح تبریز

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

پروژه دیوار محوطه شهرک مصالح تبریز

پروژه دیوار محوطه شهرک مصالح تبریز

پروژه آنیل استیل ماکو

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

پروژه آنیل استیل ماکو

پروژه آنیل استیل ماکو

ساخت فونداسیون کارخانه قطعات بتنی منطقه آزاد ماکو

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

ساخت فونداسیون کارخانه قطعات بتنی منطقه آزاد ماکو

ساخت فونداسیون کارخانه قطعات بتنی منطقه آزاد ماکو

استانداردهای لازم در تولید

این مجموعه با استفاده از نیروهای مجرب و کارشناس خود در تلاش است تا ساخت و تولید ماشین آلات و قطعات بتنی خود را با آخرین تکنولوژی روز دنیا و مطابق با استاندارد های داخلی و خارجی انجام دهد.

آخرین اخبار

هالکور - نیو جرسی – دیوار محوطه - لاک بلاک - دیوار حائل – تیر برق - باکس بتنی - سقف بتنی آماده - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالکور - نیو جرسی – دیوار محوطه - لاک بلاک - دیوار حائل – تیر برق - باکس بتنی - سقف بتنی آماده - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالکور - نیو جرسی – دیوار محوطه - لاک بلاک - دیوار حائل – تیر برق - باکس بتنی - سقف بتنی آماده - بتن پیش ساخته پیش تنیده
پروژه منطقه آزاد ماکو قرارداد پروژه سیرجان قرارداد پروژه چابهار
هالکور - نیو جرسی – دیوار محوطه - لاک بلاک - دیوار حائل – تیر برق - باکس بتنی - سقف بتنی آماده - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالکور - نیو جرسی – دیوار محوطه - لاک بلاک - دیوار حائل – تیر برق - باکس بتنی - سقف بتنی آماده - بتن پیش ساخته پیش تنیده هالکور - نیو جرسی – دیوار محوطه - لاک بلاک - دیوار حائل – تیر برق - باکس بتنی - سقف بتنی آماده - بتن پیش ساخته پیش تنیده
نصب دیوار محوطه شهرک مصالح تبریز ساخت فونداسیون کارخانه قطعات بتنی منطقه آزاد ماکو پروژه آنیل استیل ماکو

همکاران تجاری

ما افتخار داریم تا در انجام پروژه های خود با شرکتها و مجموعه های بزرگ مشارکت و همکاری نماییم .